Garantie

Garantieafwikkeling

Heeft u een product bij ons aangeschaft en gaat deze defect binnen de garantietermijn, dan kunt u het product bij ons aanmelden door middel van een Support Ticket via onze website.

Na ontvangst van een RMA-nummer kunt u het product bij ons aanleveren, en zullen wij zo snel mogelijk het product repareren/vervangen.

Veel producten kunt/moet u rechtstreeks aanmelden bij de fabrikant i.v.m. de fabrieksgarantie. Deze garantievorm wordt door de fabrikant van het product geleverd. De fabrikant garandeert een zorgeloze werking van het product gedurende deze termijn, waarbij er wel voorwaarden kunnen gelden. Binnen deze termijn kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van een defect. Binnen de fabrieksgarantie zijn er meerdere varianten:

 • Pick-up & Return garantie
  Bij deze variant wordt het product bij u thuis afgehaald en ook weer bezorgd zodra de reparatie voltooid is.
 • Carry-in garantie
  Deze garantievorm houdt in dat u het product bij de fabrikant of bij MicroDirect dient af te geven, of naar de fabrikant of MicroDirect opstuurt, wanneer u dit ter reparatie wilt aanbieden.
 • On-site garantie
  Bij deze variant wordt het product bij u thuis gerepareerd/omgeruild door de fabrikant.

 

In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

 • Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid
 • Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik
 • Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud
 • Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte
 • Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen
 • Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij MicroDirect u daarvoor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven
 • Bij normale slijtage
 • Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val- of stootschade)
 • Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.

 

Contactgegevens

Onderstaand treft u een lijst met fabrikanten inclusief contactgegevens, die de garantie zelf verzorgen.